Det anses at omkring 80% af alle anlæg er indreguleret forkert, det kan have konsekvenser for strømforbruget og har for lav varmegenvinding. Ydermere kan det også betyde, at huset har et over- eller undertryk i stedet for et balanceret luftmængde.

Når man har bestilt et årligt service af ventilationsanlæg, inkluderer det også en indregulering af anlægget. Her vil vi lave nogle konkrete beregninger på, hvilken mængde luft boligen skal bruge. Når vi kender det konkrete mål, vil vi bruge et bestemt måleudstyr, til at måle luftgennemstrømningen fra indblæsnings- og udsugningsventilerne. Derefter vil vi indstille anlægget, så den håndterer den rette mængde luft.