Handels- Og Abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Husventilation ApS
Stationsvej 11
8300 Odder
CVR nr.: 32100341
Telefon: 20336162
Email: hp@husventilation.dk

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og MobilePay.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms, medmindre andet er oplyst.

Abonnementer og ratebetaling

For abonnementer og rater gælder, at abonnementsprisen eller raten, som er oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode eller rate. Kvittering for trækket tilsendes pr. mail, og det er dit eget ansvar at gemme denne.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Vi kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til særlige former for spamfiltre eller mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte os

Opsigelse

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at logge ind på “din konto” og selv stoppe abonnementet ved at klikke på det link, der står i hver faktura. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales. Du kan også skrive til info@husventilation.dk for mere info.

Ratebetaling

Du har ved din tilmelding forpligtet dig til at betale det fulde beløb, også hvis du har valgt at betale i rater.

Ændring af betalingskort

Ønsker du at ændre det kort abonnementet eller ratebetaling trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

Tvister og værneting

Enhver tvist mellem Husventilation og kunde skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke nå til enighed, skal tvisten afgøres af domstolene efter dansk ret ved retten i Aarhus som første instans.

Ændringer af medlemsbetingelserne

Husventilation ApS forbeholder sig retten til løbende at ændre handelsbetingelserne uden at underrette medlemmerne særskilt herom. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af websitet. Alle kunder bør til løbende at holde sig orienteret om ændringer af betingelserne.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når dit abonnement igangsættes eller en fysiske vare afsendes – med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Reservation af beløb

Ved anvendelse af betalingskort, debit såvel som kredit, sker en reservation af det beløb der handles for. Dette beløb er reserveret indtil webshoppen, har behandlet og afsendt din ordre. Når ordren er afsendt, hæves pengene på kontoen. Reservationstiden afhænger af produktet/ydelsen.

Autorisering på debitkort

Ved debit kort, vil du kunne se at pengene er reserveret på din konto og at dit rådighedsbeløb vil her stå som værende mindre.Annullerer du eller webshoppen efterfølgende din ordre, så kan webshoppen ikke hæve pengene, men reservationen vil fortsat gælde i en periode. Bemærk at kun din bank (eller kortudsteder) vil kunne ophæve reservationen.

Autorisering på kreditkort

Pengene vil først hæves fra din konto og fremgå af dit overblik når webshoppen behandler og hæver betalingen for din ordre.