Siden 2012 har det været et lovkrav at nybygget huse skal have indbygget ventilationsanlæg, derfor er der stor chance for du kommer til at bo i et hus med ventilationsanlæg eller allerede har et. Et ventilationsanlæg har grundlæggende til formål at fjerne forurenet luft og tilføre ny, frisk luft. Med andre ord sikrer ventilationen et sundere indeklima.

For at kunne blive ved med at sikre det gode indeklima i sit hus, er det vigtigt, at man én gang årligt får service på ens ventilationsanlæg. Ved et ventilationsservice, så er du med til at sikre, at eventuelle fejl i anlægget bliver opdaget og rettet til med jævne mellemrum. Når man har rettet på fejlene, så resulterer det i, at dit ventilationsanlæg har en længere levetid.

Undlader man at servicere sit ventilationsanlæg, vil ydeevnen på anlægget blive forværret med tiden. Ventilationsanlægget kommer til at bruge mere strøm, og støjniveauet på anlægget vil blive betydeligt højere, samt forværre dit indeklima. Hos Husventilation.dk har vi lavet en nem abonnementsordning, hvor vi vil besøge dig én gang årligt og lave et ventilationsservice.