Støjniveauet fra et ventilationsanlæg bør ikke overstige 35 dB. Det ligger et sted mellem “lyden af en stille stue” og “lyden af et stille bibliotek eller fugle der synger på afstand”.

Hvis dit ventilationsanlæg begynder at larme, kan det være indreguleret forkert eller trænge til nye kuglelejer. Den slags støjgener kan afhjælpes ved et årligt servicetjek af ventilationsanlægget.